Trimite-mi un mesaj/Send a message

HOME

Se deschide programul Easycode di folderul ...\EasyCode.Ms\Bin sau...

Sau de pe desktop

Se deschide un nou project

initial nu are nimic...

Se adauga un buton (IDC_WINDOW1_BUTTON1)si un edit box(IDC_WINDOW1_EDIT1)

Se schimba in modul edit program

Se adauga noi linii de program...
costy DD 0
Creem o variabila cu numele costy initial cu valoarea 0
.ElseIf uMsg == WM_COMMAND
Daca se face o actiune(click!)asupra ferestrei...
.If wParam == IDC_WINDOW1_BUTTON1
Daca aceasta actiune(click!) este asupra butonului OK
Inc costy
Incrementeaza (adauga 1) variabila costy
Invoke SetDlgItemInt, hWnd, IDC_WINDOW1_EDIT1, costy, 0
Scrie in editbox(IDC_WINDOW1_EDIT1) valoarea din costy

Se salveaza/compileaza programul

Se executa programul...

La fiecare click pe buton va fi incrementata valoarea din edit box